Our Mission Statement

Chwedl was formed by a friendship group who are all women storytellers in Wales, as a way of honouring the memory of their friend Esyllt Harker.

It exists to celebrate women’s storytelling here in Wales, in all its forms and both languages of Wales.

Chwedl is a small voluntary network and our aims are:

* To award, manage and raise funds for Gwobr Esyllt Prize, a bursary to support the development of women storytellers in and from Wales in both languages of Wales.

* To take care of women storytellers in and with connections to Wales.

We want to advocate for women storytellers, offer a place to talk about storytelling with other women, and offer women-only spaces, both in the real world and online, to explore and discuss our work together.

Datganiad o genhadaeth draft Chwedl

Ffurfiwyd Chwedl gan ffrindiau sydd i gyd yn chwedlwragedd yng Nghymru, i anrhyddedu cof eu cyfaill Esyllt Harker.

Mae’n bodoli er mwyn dathlu chwedleua gan merched yma yng Nghymru, ym mhob null a’r ddwy iaith Cymru.

Mae chwedl yn rhwydwaith bach gwirfoddol a dyma ein hamcanion:

* I wobrwyo, rheoli ac hel arian ar gyfer Gwobr Esyllt Prize, bwrsari i gefnogi datblygiad chwedlwragedd yng Nghymru ac o Gymru yn nwy iaith Cymru.

* I ofalu am chwedlwragedd yng Nghymru a chyda cysylltiadau i Gymru.

Rydym eisiau siarad dros chwedlwragedd, cynnig lleoliad i siarad am chwedleua gyda menywod eraill a chynnig lleoliadau ar gyfer menywod yn unig, yn y byd go-iawn ac arlein y ddau, i ymchwilio yn a thrafod ein gwaith efo ein gilydd.