Past Events: International Women’s Day, March 8th 2021 at 8 pm:

Bold Girls & Daring Women 

A celebration in stories and music

Gyda llawr o ddiolch i’r chwedleuwr Alice Courvoisier am drefnu’r noson hwylus yma dros Chwedl er les Gwobr Esyllt Prize 2021

With many thanks to storyteller Alice Courvoisier for arranging this happy night for Chwedl, to benefit Gwobr Esyllt Prize 2021

I archebu’ch tocyn(nau, ewch i /to book your ticket(s) go to:

https://www.eventbrite.co.uk/e/bold-girls-daring-women-a-celebration-in-stories-and-music-tickets-137412202597?aff=ebdssbonlinesearch

From the comfort of your own home, join us in a virtual storytelling space filled with stories, poetry, songs and good cheer. Tonight, we’re celebrating women who inspire us, be they the bold heroines of fairy tales, inspiring historical figures or daring relatives.

Featuring six storytellers from Wales (Fiona Collins, Christine Watkins, Anne Lister, Sian Miriam Parry, Cath Little & Alice Courvoisier), the evening will raise funds for the Gwobr Esyllt Prize, which supports a female storyteller in Wales. The prize is a tribute the life and work of the much-loved storyteller and musician Esyllt Harker, who died in 2014 and who played a unique and vital role in storytelling in Wales.

A Zoom link will be sent out to attendees closer to the event

__________________________________________

Noson o chwedleua i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

ac i godi arian tuag at Wobr Esyllt.

Ymunwch â ni o gysur eich cartref ar gyfer chwedl, cerdd, cân a chwmni da. Heno rydym yn dathlu menywod sydd yn ein hysbrydoli ni – arwresau meiddgar byd chwedl, ffigyrau hanesyddol ysbrydoledig, perthnasau mentrus. Yng nghwmni chwe chwedlwraig o Gymru (Fiona Collins, Christine Watkins, Anne Lister, Sian Miriam Parry, Cath Little & Alice Courvoisier) mae’r noson er budd Wobr Esyllt, sydd yn cefnogi chwedlwraig yng Nghymru. Mae’r Wobr yn deyrnged i fywyd a gwaith yr annwyl chwedlwraig a cherddores Esyllt Harker a fu farw yn 2014, a’i chyfraniad unigryw at y chwedl yng Nghymru…

Anfonir dolen zoom, wedi ichi gofrestru, yn agosach at y dyddiad.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *